Verhaal: 'n Stukje wandeln in Veel en omstreken.

Noa de drokke doagen van Sunterkloas, de Kerstdoagen en 't Nijjoarsgebeuren en de doarbie noar binnen waarkte eterij en drinkerij, is t veur n bult mensen goud om de bainen weer wat te strekken. Over dei doagen zitten wie ook ja veuls te veul!! D'r binnen bie sommege lu hail wat kilo's bie kommen en den worden joe de plunnen weer te krap.Dat geft n bult ellende en horémes in de keet, want.......: de boksem en de boezeroen moeten weer oetlegd worden deur de vrouwlu, woar ze netuurlijk nait veul zin aan hebben, want zai hebben heur best in dei doagen ook wel doan!! Den mor noar de winkel om wat nij spul te kopen. Mor zo aan t ende van de moand is de puut mainstied ook leeg, dus..... den mor mit n te krap bezoentje lopen of de vrouwlu in n rok, woar je elke vole van joen lief in zain kennen!!! Aal mit aal n dikke zootje!!!

Gelukkeg hebben ze doar in Veele wat op vonden: de Giezelbaargtocht. Mien vrouw en ik doun doar al hail wat joaren aan mit en elk joar is t weer n belevenis.... Zo ook dizze keer.

Verleden joar heb ik mien nije buurman oet t ''westen des lands'' d'r ook waarm veur moakt en  hai en zien vrouw vonden het meroakels mooi!! Dus dizze keer mor weer mit mekoar aan de wandel. Ik har veurtied mien dikke klonterschounen al kloar zet, want de leste doagen har t ja n bult regent, dus d'r zol wel weer flink wat bagger liggen... n Oale jaaze d'r bie aan en den ken je d'r wel tegen. De buurman was d'r, net as zien vrouw, ook kloar veur en hai har zulfs n vleske drinkerij kloarstoan veur as t slim kold wezen zol. Ik har mie ook twai klaine vleskes in de diepvrieskiste zet, want ons drinkerij mout ja ieskold wezen.

Om haalf zeuven wazzen ze bie ons en mien vrouw en ik trokken de kloargelegde klaier ook aan. Mien vrouw nam ook, omdat buurvraouw dat ook har, pareplu mit! Baide hadden ze ook wien in n ketonnen deuze mitnoamen, mit n poar plestieken bekers om oet te drinken. Ik dee mien jaaze ook aan en wol eem de baide koale vleskes oet de vraiskiste pakken, mor...... de aine was leeg!!!!! Verdold, hou was dat mögelk? Ik har d'r klain beetje te veul in doan en nou was deur de krimperij en oetzetterij van dat spul, de vleze knapt!! Dat was n dikke tegenvaller. Mien vrouw duvels netuurlijk; zai zee derekt wat ik de komende zundagmörgen doun kon..... ''Joa, de kiste oetpakken, schone moaken en weer inpakken''!! De kop wer mie d'r glas grel bie!!! Mien dochter kwam op t idee om mor n aander vleske te pakken, dus dat dee ik toun mor. De aine was gelukkeg nog goud bleven en nou har ik ja toch twei vleskes bie mie; dat leek weer goud te worden!!

Mit n poar andere bekenden gingen wie in n buske noar Veele, woar ze t weer slim goud regeld hadden, want wie konden de bus makkelk parkeren op n stuk gruinlaand; d'r ston al wel n trekker bie....., mor dei was veur n motor, dei stroom leverde veur de grote schienwapers op t veld. Dus, oetstappen en lopens noar de start. 't Sputterde wat en de vrouwlu stoken votdoadelek de pareplu in t ene en wie luipen deur. Bie de start was d'r net aine van t bestuur aan t woord dei wat vertelde over dizze oavend en over de bloazerij op de grote hoorns. Ik lusterde en kreeg inains n beetje n roar gevuil op mien bain... Zó slim har t toch nait regent, dat ik de boksempiepen nat kregen har...??? Ik vuilde veuzichteg over mien bain... Joa! Verdold, de haile piepe was strontnat; hou was dat nou mögelk?? Toun kreeg ik inains n helder ogenblik (komt mor zelden veur bie mie hor!) en ik greep mie in de jasbuutse en... joa!!!... de troanen schotten mie in de ogen!!! Dat andere vleske was óók noar zien grootje en... ik har de haile buutse vol draank. Ik ruip mien buurman d'r bie en gaf hom n glaske mit jägermeister (ik kon t ja zo oet de buutse scheppen!!). Hai keek mie verwonderd aan ''Waar haal je die zo snel vandaan''? ''Oet mien buutse netuurlek en drink hom nou mor gaauw leeg, want wie mouten d'r tegen slempen, dat we de bende dröge kriegen!'', zee ik. Hai har t nog nait deur, mor toun ik hem (en miezulf vezulf ook) votdoadelek n twaide glaske gaf, dei ik volschepde oet de buutse, har hai t ook in de smiezen. Hai gloop mie eem aan en mit n grijns om de smoele, woar zien flapoorn zowat van bewogen, vruig hai mie ook nog: ''Is misschien dat andere flesje ook stuk?'' mien ainegste antwoord kwam van mien oetkiek!!! Hai dee n poar stap trugge en luip zo'n beetje rood aan en dat was nait van koale!! ''Wat jammer nou'', kam d'r mit onderdrukt gelaach oet zien mond. 'n Poar omstanders kregen ook wat deur en aine zee: ''Ast doe n laange onderboksem aan hest, zug dei d'r ook goud broen oet!'' Ik kon hom wel veur de kop timmern, mor dat heb ik mor nait doan. Hai har nog gliek ook!

De vrouwlu hadde d'r gelukkeg niks van mitkregen, want die hadden ja, zoas gewoonlek, alweer n bult proaterij. ''Loaten wie mor aan de wandel goan'', zee ik en noa wat gezeik en geroup kregen wie de vrouwlu mit. Franske, mien buurman, luip mor aal mit n grijs om de kop noast mie. Toun de vrouwlu niks van ons heurden, keken ze achterom en schenen mit de zaklanteern noar ons. Buurvrouw zag Franske zien grijnzende kop en vruig ''Wat loop jij nou weer te grijnzen?'' En veur dat ik wat zeggen kon, begon hai haarop te lachen en zee: ''Buurman heeft z'n broek nat!!'' Mien aigen vrouw keek mie eem mit n zunege blik aan, alsof ze zeggen wol ''t Is toch nait woar hé; konst dien snel nait rap genog open kriegen?''. Toun mos ik jawel zeggen, dat mien twaide vleske ook de geest geven har en dat doardeur mien buutse vol draank en mien piepe strontnat was. Zai schudde heur kop wat en zee mor niks...!

Gelukkig was d'r genog te kieken en te lustern, zodat t haile geval rap vergeten was. Zai hadden d'r in Veele weer (zoas wie went binnen) n bult waark op doan. Overal was d'r licht aan de kaante deur de klaine keerskes in de vleskes. Ik vroug mie oaf of elk in Veele zuch zowat ongans kauwt het in augurken, knakworsten, Amsterdamse siepeltjes, sjem, pindakeeze en appelstroop en nog veul meer van dat potjesspul! Het vuil mie op, dat de vrouwlu net zo voak stilstonden as wie om eem wat te drinken; zai deden ook goud heur best, want veur dat de tocht op t ende was, wazzen de ketonnen deuzen leeg!!! Langs de haile tocht stonden d'r n aantal mensen, dei regelmoateg wat heuren luiten op de hoorns. Ook konden ze d'r goud wat van vertellen. Zulfs n poar kinder kregen al n oplaiden om te leren hou ze op zo'n hoorn bloazen mozzen. Ain van de eerste keren, dat wie mitluipen, heb ik mie ook verlaiden loaten om t eem te pebaiern. Nou, noa drie moal bloazen har ik gain longen meer in t lief, mor d'r kwam gain geluud oet die toeter, dus toun bin ik tot de konkluzie kommen, dat ik nait as hoornbloazer in de waige legt was!! Op bepoald mement was ik mien dochter kwiet in t duuster, mor toun ik eem goud luusterde, heurde ik heur (soms n bult lewaai!!) en toun ik in de richting van t geluud scheen mit mien zaklanteern, schrok ik eerst ook nog, want ik doch dat vrouw Fisser heur verdwenen papegaai d'r weer was, mor .... t was mien dochter mit heur witte toeve!!

De verhoalen dei de bloazers op sommege plekken aan de bezuikers vertelden, hadden wie al voaker heurt, mor toch was d'r elke keer wel weer wat nijs bie. As je vrouger deur de ain of d aander nuimt werden as hekse, den was je de pineut, want zai bonden joe den de handen en de bainen vast en gooiden joe in  t Oal Daip (offisjeel haitte dat woater ''Ruiten A''). As je den verdronken, den was je gáin hekse, mor den hadden je gewoon pech had en as je op de ain of aander menaier wel in leven bleven, den was je wél n hekse en kwam je doarnoa op de brandstoapel en gingen je d'r dus ook aan!! (Wél n mooie menaier om van d ain of aander of te kommen woar je n hekel aan hadden...!!) Gelukkeg lag d'r op de modderege plekken weer flink wat stro, zodat nait elk en aine tot de enkels deur de braggel luip of......, zoas n joar of wat leden gebeurde, dat aine d'r laangoet in vuil en d'r doarnoa oet za as n zwien. Onze sjefeur zee: ''Wat jammer dat die stroo hier ligt; ik har t wel bie mie in de staale broeken kent''. Onderweg ston ook no n kroam, woar je waarme wien kriegen konden. Wie hadden zulf ons aigen drankje mitnomen, mor dat was netuurlek al weer op, dus in dei kroam mor ains eem wat hoalen. Dat was d'r nait bie, want t was al op!!! Wie hadden ook ja al weer veul te laank onderwegens west; n bult kieken, eem stilstoan.... en flink wat proaterij mit dizze en gene.

Ain ding vuil mie op dizze toct wel op en dat wazzen twai jonge stellen, dei elk n hail klain popke in n grote puut veur t lief mitdroagen hadden. Dei klaine beudels sluipen soms, mor ook zo nou en den gingen ze as jonge biggen te keere. Veur zukse klaine potjes is dat toch gain doun??? Tegen t ende kommen wie altied bie n poar mensen deur de toene en doar is altied n man, dei elk joar weer n nij verhoaltje vertelt. Mainstied is dat n verhoaltje veur kinder, mor de groten stoan ook stief te luustern. Dei man ken prachteg mooi vertellen, dus dat zal wel n schoulmeester wezen (köster werden ze eerder nuimt). Ook dizze keer har hai weer n mooi verhoaltje over ''Woarom dat snijklokles wit binnen'', woar hail wat kinder en ook groten noar stonden te lustern. Weer terugge bie de start van de tocht stait den altied de kroam woar je n hamburger (n vrumde noam ainglieks, want t is ja gewoon n platsloagen hakbaale en gain Duutser!) of n broadworst (of aal baide) kopen kennen. Wie hebben dat ook mor even doan, want wie hadden deur dat geloop netuurlek weer n bult verbroekt en dat mout weer aanvult worden! Nog eem wat proat mit n poar bekenden en nog glaske waarme wien en toun mozzen wie weer op hoes aan.

Onze sjefeur brocht ons mit de bus weer noar hoes, woar wie nog eem mit de buurn noaproat  hebben over dizze mooie oavend; t is d'r verdold nog loat bie worden ook!

Ain ding wait ik zeker; volgend joar doun wie weer mit, mor den neem ik mien zeupie mit in n iezern kroekje, zodat mie dat ding nait weer kepot goan ken. Ik wol de mensen van Veele, dei dit weer veur mekoar moakt hebben, en dat is zo'n beetje hail Veele!!!, slim bedanken veur de muite, dij ze elk joar weer veur ons doun. Bedankt lu, en as ik joe helpen ken aan n poar vleskes veur de keerzen as verlichting bie de tocht, den heur ik t wel!!!!

Moi.

Contact

Nienke Kruiter-Brakels